X
领取《大国战》礼包
  • 选择礼包类型:

您的兑换码:

领取方式:

1、复制兑换码,进入游戏界面   2、点击游戏左上方礼包图标,进入活动指引界面   3、输入兑换码,点击"兑换"即可

快速选择 进入游戏
  • 游戏咨询①:
  • 当前位置:大国战 > 活动

《大国战》15日媒体礼包发放表

礼包名

礼包类型

礼包链接

吴王礼包

只能任选一家媒体的礼包兑换

07073

http://fahao.07073.com/204612.html

52PK

http://ka.52pk.com/c10224.html

蜀王礼包

只能任选一家媒体的礼包兑换

逗游网:

http://www.doyo.cn/fahao/2249

一游网:

http://fahao.eeyy.com/fahao/83662.html

魏王礼包

只能任选一家媒体的礼包兑换

265G

http://fahao.265g.com/tq2800.html

游侠网:

http://web.ali213.net/fahao/2352338.html

荣誉礼包

只能任选一家媒体的礼包兑换

聚侠网:

http://www.juxia.com/ka/28264.html

巴士玩:

http://wan.tgbus.com/ka/id/13305/

页游天下:

http://fahao.wangye.cn/card43402.html

万宇在线:http://web.92wy.com/fahao/info_4490.html

521G:

http://www.521g.com/tongfu/4607.html

9U8U:

http://fahao.9u8u.com/fahao/28146.html

游戏港口:

http://www.gk99.com/ka/3558.html

页游家:

http://fahao.yeyoujia.com/g_56e770a97f8b9a8a0f59c381.html
admin

03-16

上一篇:《大国战》媒体礼包发放表

下一篇:没有了